Május 10-én kezdődik az elektronikus közgyűlés

Tisztelt Szövetkezeti Tag/Nemtag!

A kiküldött meghívókban foglaltaknak megfelelően 2020.május 10-én 00.00 órától elindítjuk az elektronikus közgyűlést és szavazást. A beszámolóhoz és a fenntartási tervezethez kapcsolódó tájékoztatást a “Beszámoló” menüpont alatt találja, a napirendi pontokhoz hozzászólni és szavazni a “Szavazás” menüpont alatt lehet. Ezek az oldalak a meghívóban közölt jelszóval védettek. A szavazó oldal – a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendeletnek megfelelően – 15 napig lesz nyitva, május 10-én 00:00 órakor nyílik meg, és  25-én 00:00 órakor lezárul. A leadott szavazatok időbélyeggel lesznek ellátva.

Szavazni lehet minden internet kapcsolattal rendelkező eszközről (asztali számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon),amely alkalmas a weboldal megjelenítésére. Amennyiben a szavazással kapcsolatban technikai segítségre van szüksége, az info@betanet.hu ill. a 06-20-9644267  telefonszámon kérhet támogatást.

Kérem, szíveskedjen feltétlenül részt venni a szavazáson, segítsen azoknak, akik nem rendelkelkeznek internet kapcsolattal, hogy 15 nap múlva ne kelljen megismételt közgyűlést tartani!

8 hozzászólás

 1. Nagy Imre dátum 2020.05.06. 22:24

  Tisztelt Olvasó , Igazgatóság, Felügyelőbizottság!

  Kérem tanulmányozzák át a leírtakat és ennek alapján az írásbeli informatikai közgyűlés és szavazás kiírását visszavonni szíveskedjenek (Igazgatóság, FB). A szövetkezet tagjai nincsenek felkészülve és főleg felkészítve ilyen szavazásra és ennek eredményességét és adatvédelmi biztonságát és titkosságát megkérdőjelezem.

  Okok:

  A 102/2020 kormányrendelet (IV.10) , a vészhelyzeti teendőkről szól . Erre épült a közgyűlési informatikai megtartása is.. Ezzel a mi esetünkben az a baj , hogy a tulajdonosok 1/3 -ának (kb 57fő) van email címe leadva a L.szövetkezetnek . Mi van a maradék 2/3-al azaz 110 lakással . Ők hogyan értesülnek erről és az Őket érintő teendőről és hogyan tudnának szavazni.? A válaszom sehogy.
  A választók 51% -ának kell szavazni (kb.89 lakás). Ez alapból nem lenne meg.

  Nincs sehol leírva az először alkalmazandó informatikai szavazás részletes szabálya ,szabályzata.
  Nincs biztosítva a kőzgyűlésen alkalmazandó személy azonosság igazolása (Az a személy szavaz aki a lakás tulajdonosa és nem más.? Bárki beléphet a nevemben a honlapon? Mi erre a garancia? ) Ennek módszere nincs kidolgozva. Ebben az állapotban nagy a csalás és visszaélés veszélye.

  A honlapon megjelent közgyűlési anyagok nincsenek hitelesítve . Nincs rajtuk egy hitelesítő aláírás sem. Az anyag honlapon megjelenés dátuma korábbi , mint a beszámolón szereplő dátum
  , ami nem elfogadható.. Az anyag tartalmi részével nem foglalkoznék most, de vannak vele problémák. Problémák vannak azzal is ,hogy hol van a kiküldött közgyűlési meghívó , mert hozzám semmilyen formában nem jutott el.( Erre hivatkozik a honlap)

  A vészhelyzetből, eredően 2020 április 21-én a kormány kiadta a 140 számú rendeletét , melyben
  a bevallások , mérlegek beadási határidejét kitolta május 31 -ről 2020.szept.30- ra. Ami azt is jelenti ,hogy az ilyen anyagok előkészítését és szavazását is engedte eddig az időpontig kitolni.

  Tehát felesleges most bármilyen, kellően elő nem készített közgyűlési procedurába belekezdeni.
  Bíróságilag is támadható.
  Az is el kell mondanom (Az erről szóló anyagot és a honlapcímet is közlöm a végén) hogy a igazgatóság a feladatát végezheti , de a vészhelyzetet követő 90 napon belül rendkívüli közgyűlésen
  kell tevékenységéről számot adni. Tehát célszerű ezt a közgyűlést a hagyományos formában szeptemberben megtartani.

  Itt bemásolom a kormányrendelet lakásszövetkezet részét kiegészítésekkel.(kivonat)

  Elérhetősége:
  https://dekanycsaba.com/lakasszovetkezet/megvaltozott-a-merlegbeszamolok-leadasi-hatarideje/
  „A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.”
  http://dekanycsaba.com/lakasszovetkezet/tarsashazazakra-es-lakasszovetkezetekre-vonatkozo-szabalyok-a-veszelyhelyzet-alatt/
  „ ….
  A számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálata elvégezhető akkor is, ha beszámolóról a fenti módon a Lakásszövetkezet ügyvezetése határoz. A Lakászövetkezet ügyvezetése a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Tehát közgyűlés összehívása vagy írásbeli szavazás nélkül is dönthet az ügyvezetés az éves beszámolóról, amennyiben az fb. megtette írásbeli jelentését.
  A fentiekben meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli  közgyűlés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos közgyűlési határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket. …. „

  Üdvözlettel

  20200506

  Nagy Imre
  szövetkezeti tag

  • Budai László dátum 2020.05.07. 07:17

   Tisztelt Nagy Imre!

   A “Közlemények” oldal nyilvános, illetéktelenek is hozzászólhatnak. Megkérem, hogy a közgyűléssel kapcsolatos hozzászólásait a “Szavazás” menüpont alatt tegye meg, ahogy ezt a tájékoztatóban leírtam! Ez az oldal biztonságos, jelszóval védett.

 2. Budai László dátum 2020.05.07. 06:50

  Tisztelt Nagy Imre!

  A meghívót és az elktronikus szavazásról szóló tájékoztatót a postaládájában találja. A szövetkezet alkalmazottja személyesen kézbesítette Önnek, és minden egyes lakónak, függetlenül attól, hogy szövetkezeti tag vagy nem. Amennyiben nem kapta meg jellezze e-mailban, elküldöm Önnek. A tájékoztató ismerteti az online közgyűlés részletes szabályait, a garanciát a szavazás tisztaságára vonatkozóan. Amint elolvassa , választ kap levelének első két bekezdésére.
  A közzé tett dokumentumok nagy része a szövetkezet elnökének saját keze által (sk.) íródtak, a mérleg a cégbÍróságágnak történő beküldésekor elektronikus aláírással lesz hitelesítve, a határozatokhoz kapcsolódó dokumentumok a – közgyűlést követően – papír alapú jegyzőkönyvben aláírásra kerülnek.
  Természetesen a közgyűlést szeptemberben is megtarthatnánk, a mérlegbeszámoló szempontjából halasztható lenne ( mint később megtudtuk, miután már az előkészületek megtörténtek). Azonban a működésről, a tervekről dönteni, gyakorlatilag a tárgyév végén már, fölösleges volna, mert év közben érdemi munkát csak úgy tudna végezni az igazgatóság, ha mindenben maga döntene. Mivel adott a lehetőség, hogy a közgyűlés ilyen formában döntsön a tervről is, nem szándékozunk addig várni.
  Ön úgy minősítette az előkészítést, hogy nem is olvasta el a tájékoztatót! A hivatkozott kormányrendeletet az igazgatóság itt, a közlemények oldalon
  és Facebook oldalunkon már közzé tette.
  Az Ön által kimelt lehetőség a 102/2020.(IV.) kormányrendeletből egy opció , ami arra vonatkozik, amikor a jogi szervezet vezetése hoz önnáló döntést a rendeletben meghatározott kérdésekben. Ebben az esetben valóban össze kell hívni a közgyűlést 90 napon belül. A szövetkezet igazgatósága nem ezt a lehetőséget választotta, hanem a 4§. szerint jár el.
  Kérem, szíveskedjen megismerkedni a tájékoztatóval és az előzményekkel is.! Több kérdésre választ fog kapni!

 3. Dornbach Péter dátum 2020.05.08. 11:51

  Tisztelt Elnök Úr!

  Nem találkoztam vagy elkerülte a figyelmemet, hogy miként és főleg meddig kell jelentkezni a közgyűlésen való részvételre.
  Normál esetben a jelentkezés a közgyűlés megkezdése előtt az aláíró íven való aláírással kerül dokumentálásra. Természetesen érvényes közgyűlés esetén “menet közben” is változhat a résztvevők száma, ezzel együtt a határozatképesség.
  Logikusnak tűnik, hogy a közgyűlés megkezdéséig -ahogyan a meghívóban is szerepel, május 10-én 0 óra 00 perckor kezdődik (kezdődne) a közgyűlés.
  Egyszóval kérek tájékoztatás a jelentkezés módjáról és határidejéről.

  • Budai László dátum 2020.05.08. 12:35

   Tisztelt Dornbach Péter!

   A rendelet – 102/2020 (IV.) Kormányrendelet 4.§ (3) – alapján a ülés nélküli döntéshozatal esetén nem kell jelenléti ívet felvenni. Az ülés jegyzőkönyvében kell rögzíteni a résztvevők számát és adatait, amiből meghatározható a szavazatok száma. A szavazás során a rendeletben meghatározottak szerinti érvényes szavazatok vehetők figyelembe. Ennél fogva az űlésre ( közgyűlésre ) nem kell jelentkezni. Május 10-én megnyilik a szavazó oldal, és a tájékoztatóban leírt módon lehet szavazni.
   Az alkalmazott szoftver rögzíti az adatokat, a szavazás időpontját, a kérdésekre adott válaszokat, azok arányát és ezeket pdf. formátumú jegyzőkönyvben rögzjti. Tájékoztató jelleggel megadom a szavazó oldal előnézetét e-mailben.

  • Budai László dátum 2020.05.12. 11:04

   Tisztelt Dornbach Péter!

   Válaszomban helytelenül használtam az “ülés nélküli” döntéshozatal megfogalmazást, amely azt volt hivatott kifejezni, hogy a tagok nincsenek jelen a közgyűlésen. Mivel jogi értelemben – a rendelet meghatározása szerint – ez más kategóriát jelent, ezért pontosítom “elektronikus” ülés, közgyűlés megfogalmazásra.

 4. Nagy Imre dátum 2020.05.10. 21:51

  Tisztelt Olvasó , Igazgatóság, Felügyelőbizottság!

  Az első hozzászólásomhoz történt Budai László reakcióra szeretnék reagálni ,mert időbeli információ csúsztatásokat takar.

  A honlap közleményben megjelent nyilvános információkra a közleményben reagáltam ,mert itt jelent meg, itt van helye. Sőt szeretném is, ha külsős olvasó is hozzászólna vagy olvasná az egészet hátha okosabbak is lehetnénk.(egy jogász jó lenne)

  Amikor a hozzászólásom íródott 2020.05.06. 22.24 -kor (jól olvasható a dátum) akkor csak és kizárólagosan, de a honlapon megjelent információk álltak rendelkezésemre, mert más nem volt. A postaládámba 2020 .05.07-én bedobott boriték, tehát a hozzászólás megírásakor nem is állhatott rendelkezésemre. (de ha valaki hitelt érdemlően bizonyítja ,hogy az már 06-án részemre átadásra került visszavonom a leírtak egy részét) ,de ilyen hiteles átadás nem volt.A Budai L. válasza ezt a
  apró tényt figyelmen kívül hagyja..

  Tehát az általam leírtak a hozzászólás pillanatában helytállóak..

  A postaládába bedobott( nem hivatalosan átadott) iratanyagban a szavazáshoz az egyedi azonosító és a név ,lakcím nincs szétválasztva .A titkosság és biztonság megkérdőjelezhető. Ehhez az iratanyaghoz bárki hozzáférhetett, mert postaládába lett bedobva ,átvétel és érkeztetési dátum nélkül.

  A z általam leírtakban nemcsak a 102/2020 (IV.10) kormányrendeletre , hanem későbbi időpontban kiadott és az ezt kiegészítő
  140/2020(IV.21) kormányrendeletre is utaltam ,amiről a honlapon nem tesznek említést.

  Üdvözlettel

  20200510

  Nagy Imre
  szövetkezeti tag

 5. Budai László dátum 2020.05.11. 05:36

  Tisztelt Nagy Imre!

  A meghívókat a szövetkezet alkalmazottja május 6-án kézbesítette minden lépcsőházba. A szövetkezet alapszabálya nem tartalmaz ilyen előírásokat a közgyűlési meghívó kézbesítésére vonatkozóan.

  Üdvözlettel: Budai László, Szövetkezet elnöke

Szóljon hozzá!