LOSZ állásfoglalása közgyűlések megtartásáról

LOSZ ÁLLÁSFOGLALÁS KORONAVÍRUS JÁRVÁNYEGÉSZSÉGÜGYI VÉSZHELYZET és a KÖZ-KÜLDÖTTGYŰLÉSEK MEGTARTÁSRÓL
Tisztelt Megyei Szövetség Vezetők!
Tisztelt Lakásszövetkezeti Elnökök, Társasházi Képviselők!
Mint ismeretes a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben rögzítésre kerültek az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedések. (A rendeletet mellékelten megtalálják honlapunkon)
A kialakult vészhelyzet alapján tanúsítandó magatartásokról és korlátozásokról számos csatornán kapunk folyamatos tájékoztatást. Az egészségügyi szakemberek és orvosok mellett, leginkább a lakáságazatban üzemeltetési feladatokat ellátó szakemberek, lakásszövetkezeti elnökök és társasházi közös képviselők vannak a tűzvonalban. Az eddig soha nem tapasztalt kihívások a lakosság félelmeinek kezelése és a felmerülő esetleges intézkedések kötelezettsége különösen nagy terhet és felelősséget ró a lakóközösségeket vezető személyekre.
Akárhogy is próbáljuk szépíteni a történéseket és csökkenteni a félelmeinket, be kell látnunk, hogy egy olyan háborúba csöppentünk akaratunkon kívül, amit láthatatlan ellenség ellen vívunk meg.
De ettől ez az ellenség nem elhanyagolható és mindenkit veszélyeztet!
Egy háborúban minden jó hadsereg fokozottan vigyázz hadvezéreire, meghatározó embereire.
Így vagyunk ezzel mi is, akik a lakásszövetkezeti és társasházi ágazatban kiemelten kell, hogy védjük azoknak a vezetőknek a személyét, akik a lakó közösség érdekében intézkedési jogkörrel és kötelezettséggel rendelkeznek.
Az ő személyük, egészségük megvédése nem csak a személy szerinti érdekből, de a közösség érdekében is elsődleges, mivel a most nagy megpróbáltatást jelentő időszakban és azt követően is, fokozottan szükség lesz a tapasztalatra és a lakóközösséget vezető felelős munkára.
Az év első hónapjai, normál időszakban a köz-küldöttgyűlések megtartásának az ideje. De a jelen időszak nem nevezhető normál működési rendnek. Az előre tervezett köz-küldöttgyűlések, lakógyűlések mindenki számára olyan kockázatot jelentenek, melyek mentén a fertőzés veszély jelentősen megnövekedhet.
A lakóközösségeket vezető szakemberek részéről a számos, néha naponta tartandó legkülönbözőbb lakossági fórumok és köz-küldöttgyűlések fokozott veszélyforrást jelentenek a megfertőződés kitettségének.
NE LEGYÜNK ÁLDOZATOK, VAGY VÍRUS AKTÍV TERJESZTŐI!
A lakáságazat működésének magtartása szempontjából kiemelten fontos, hogy a lakóközösségek vezetői tudatosan és következetesen kerüljék a közeljövőben a személyes fogadóórák, köz-küldöttgyűlések megtartását, megrendezését.
FONTOS, hogy azok a személyek, akik tevékenységükkel biztosítják a lakóközösségek működését, ne fertőződjenek meg és ne legyenek a vírus lehetséges aktív terjesztői, a nagyszámú kontakt lehetőségeik és kitettségeik okán.
Tudva tudjuk, hogy határidők és kötelezettségeket jelentő fordulónapok meghatározói életünknek, de mindennek a szem előtt tartása mellett elmondható, hogy a legfontosabb az emberi élet és egészség megőrzése.
Ezért Önökhöz lakásszövetkezeti elnökökhöz és társasházi képviselőkhöz fordulok elsősorban!
A lakáságazat meghatározó szakmai szervezetének, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének elnökeként azt javaslom, hogy a közeljövőben az előre tervezett lakó gyűléseket, köz-küldöttgyűléseket NE TARTSÁK MEG!
A beszámolási kötelezettségek határideje, az éves beszámolók elkészítésének és elfogadásának időszaka rajtunk kívül álló okok miatt akadályoztatva van. Ezek a kötelezettségek nem csak a lakásszövetkezeteket, hanem a civil szervezetek és vállalkozások beszámolási kötelezettségét is érinti, így a társadalom széles rétegének jelent a kialakult helyzet olyan környezetet, amikor ésszerű döntéseket kell hoznunk.
Az ésszerűség és a korona vírus terjedésének lassítása azt indokolja, hogy minél kevesebb személyes találkozásokat kezdeményezzünk a lakótársakkal, különösen a nagy létszámú lakóközösségekben.
Azt javaslom, arra kérem a lakóközösség vezetőit, képviselőit, hogy a lakótársakkal elsősorban elektronikus úton, vagy telefonon tartsák a kapcsolatot mindaddig, amíg a kormányzat nem módosít a vészhelyzet feloldásán.
Az éves beszámolási kötelezettség időpontjának módosításával kapcsolatban a LOSZ felveszi a kapcsolatot a Kormányzati szervekkel annak érdekében, hogy a május végi határidő tolódjon ki a veszélymentes időszakra.
A megkeresésünkre kapott válaszról közvetlen módon tájékoztatást fogunk adni.
A LOSZ elnökeként arra kérem a lakóközösség vezetőit, hogy fokozottan tartsák be a kormányzat által kiadott egészségügyi és jogi szabályozások egyes elemeit. E mellett felelősen oly módon szervezzék mindennapjaikat, hogy tudják, hogy a személyes kvalitások megtartása most más kapcsolattartási módon kell hogy megvalósuljon, mint a megszokott eddigiek.
KÉREM, NE TEGYÉK KI MAGUKAT FELESLEGESEN SOK EMBERREL VALÓ TALÁLKOZÁSNAK!
ÖNÖK MEGHATÁROZÓI A LAKÓKÖZÖSSÉGEK MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉNEK!
Ezért különösen fontos, hogy a lakáságazat meg tudja őrizni szakembereinek, „hadvezéreinek” tettrekészségét, egészségét, hogy a lakóövezetükbe tartozóan folyamatos és korrekt tájékoztatást és megnyugtató információkat tudjon adni a lakosságnak.
A LOSZ részéről azt javasoljuk, hogy a lakásszövetkezeti elnökök és társasházi képviselők folyamatosan tájékozódjanak a koronavirus.gov.hu oldalon a legfrissebb fejleményekről és erről helyi szinten is adjanak tájékoztatást lakótársaiknak.
Jelen állásfoglalásunk mellé csatolunk egy tájékoztatási mintát, melyet az adott lakóközösség részére célszerű elkészíteni és kifüggeszteni. Most különösen fontos egymás megnyugtató és korrekt tájékoztatása. Fontos, hogy a lakótársak tudják és érezzék, hogy a közösség vezetői éberen és felelősen irányítják és felügyelik a lakóegységek működtetését.
Jó egészséget és kitartást kívánok mindannyiuknak azzal a bíztatással, hogy védjük meg higgadtsággal és felkészülten, közös értékeinket, a számunkra fontos lakóközösségeinket, lakóinkat ebben a viharban.
Winston Churchill egy alkalommal a következőket mondta: „Értelmetlen azt mondani, hogy mindent megteszek. Azt kell tenned ugyanis, amit a helyzet megkövetel.”
Szabó László s.k.
elnök
LOSZ

Szóljon hozzá!