Szerző: Budai László

Ingyenes zöldhulladék beszállítás

Tisztelt Szövetkezeti Tagok! Értesítem Önöket, hogy a lomb és zöldhulladék ingyenes elszállítását az ARIES Kft. november 25-i héten végzi.Tapasztalatunk az, hogy a keddi ( november 26.) elszállítást követően kihelyzett zsákokat, kötegeket már nem szállítják el. Ezért megkérek minden lakót, hogy november 26-án reggel 7 óráig helyezze ki a kukák mellé. Az ágnyesedéket, bokrokat 1m hosszúságú…

Bővebben

Távozik egy igazgatósági tag

Tisztelt Szövetkezeti Tagok!   Értesítem Önöket, hogy Kiss Attila Máté szövetkezeti tagsága tulajdon változás miatt megszűnt, így a továbbiakban nem töltheti be az igazgatósági tisztséget. Az alapszabály előírása szerint időközi választással új igazgatósági tagot kell választanunk, amelynek személyét az igazgatóságnak kell jelölnie, és megbízatása a többi tisztségviselő mandátumáig (2022. szeptemberig) tart. Kiss Attila Máté kiválóan…

Bővebben

Mi legyen a pálya sorsa?

Az írásbeli szavazás egyértelműen kifejezte, hogy a pályát nem kívánják a lakók parkolásra használni. Ezzel egyidejűleg felmerül a kérdés: hogyan tovább, mi legyen a pálya sorsa? Meglehetősen szembetűnő, hogy – mióta az idegeneket kizártuk – a pályát kevesen használják focizásra, így kihasználtsága ebből a szempontból szinte nullára csökkent. A pálya kerítését azonban továbbra is fenn…

Bővebben

Értesítés szavazás eredményéről

Tisztelt Szövetkezeti Tag/ Nem tag! Köszönöm, hogy képviselte szavazatával személyes véleményét, és ezzel formálta azt a közösségi véleményt, amely alapján az igazgatóság a továbbiakban a többség akaratának megfelelően tudja alakítani a pálya sorsát. Meglepően sok szavazat érkezett, ami azt bizonyítja, hogy sokan törődnek a szövetkezet közös tulajdonával, és nem érdektelenek a fontos kérdések eldöntésében. A szavazás…

Bővebben

Köszönetnyilvánítás

Kedves Szőke Gábor! (Akácfa krt.7/2.) Örömmel vettük fáradozását! A szövetkezet tagjai nevében szeretném köszönetemet kifejezni a csúszda helyreállításért! Remélem akad követője, és az elkövetkezendő időben az építésé és nem a rombolásé lesz a főszerep. Budai László szövetkezet elnöke

Bővebben

A zárszámadó közgyűlés részletező mellékleteinek helyesbítése

Tisztelt Szövetkezeti Tagok! A zárszámadó közgyűlésen Nagy Imre szövetkezeti tag észrevételezte, hogy hibák vannak a költségelszámoláshoz kapcsolódó részletező mellékletek hivatkozásaiban. Köszönettel vettük észrevételét, a hibákat kijavítottuk! A téves hivatkozások nem befolyásolták a beszámoló számszaki adatait.

Bővebben

Zárszámadó közgyűlés

Tisztelt Szövetkezeti Tag! Értesitem, hogy az Akácfa Körúti Lakásfenntartó Szövetkezet 2019. május 22-én 18 órakor tartja éves zárszámadó közgyűlését a Városi Könyvtár és Közösségi Ház (Sárgaház) 1. emeleti tárgyalójában, amelyre tisztelettel meghívjuk Önt. Részvételére feltétlenül számítunk! Távolléte esetén ( az alapszabályban meghatározott feltételekkel) bárkit meghatalmazhat, hogy a közgyűlésen képviselje érdekeit. A szövetkezet adatvédelmi szabályzatának megfelelő…

Bővebben

Zöldhulladék ingyenes elszállítása

Tisztelt Szövetkezeti Tagok! Értesítem Önöket, hogy a a zöldhulladék ingyenes elszállítását az Aries Kft. április hónap 15. napját követő héten végzi. Tapasztalataink szerint jobb, ha a “zöldet” a keddi szállítási napra kihelyezik a kukák mellé, mert akkor biztosan elszállítják. A nyesedékeket, ágakat szíveskedjenek összekötegelni! Felhívom szíves figyelműket, hogy az elszállítás időszakát követően kihelyezett zsákokat, kötegeket…

Bővebben

Módosult az adatvédelmi szabályzat

Tisztelt Szövetkezeti Tagok! Értesítem Önöket, hogy a LOSZ – mint a szabályzat készítője, és jogszabálykövetője – ajánlása alapján módosult a szövetkezet Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata. A szabályzat teljes terjedelmében, mellékleteivel együtt megtalálható a szabályzatok fül alatt. Az oldal jelszóval védett! A jelszót korábban közzé tettük a weboldalról szóló – minden szövetkezeti tag részére írásban megküldött…

Bővebben

Játszótér bekerítése – kulcs

Tisztelt Szövetkezeti Tagok! Értesítem Önöket, hogy a közgyűlés 2018/06. számú határozatának megfelelően a játszótér körüli kerítés elkészült. A játszótéri kapuk kulcsát bárki átveheti, aki tulajdonnal rendelkezik a szövetkezet területén. A kulcs használatának feltételeit a szövetkezeti irodában ismerheti meg. A kapukat március 15-ig nem zárjuk, hogy mindenkinek legyen ideje kulcsot igényelni. Ezért nyomatékosan megkérek mindenkit, aki…

Bővebben